Selecteer een pagina

‘Doar broest de zee, doar hoelt de wind,
doar soest ’t aan diek en wad’

een kunstmanifestatie van

Stichting 3Noord . Noordgangers . September 2019

Inleiding

Noordgangers is een groep van drie eigenzinnige kunstenaars. Ze komen oorspronkelijk niet uit Groningen, maar wijden daar wel hun ziel en zaligheid aan. De drie Noordgangers zijn elkaar in Groningen tegen
het lijf gelopen en delen behalve het kunstzinnige in hen ook het gevoel dat het nou eens anders moet. Dynamischer. Buiten het ‘gewone’…

De drie Noordgangers werken zeker niet op dezelfde manier en gebruiken niet hetzelfde palet. Dat maakt hen samen des te rijker in verbeelden van dat waar zij door geraakt worden. De werken worden gerealiseerd op doek, op film, drie D-beeld of anders… En anders is het, dit eerste gezamenlijk project:

Doar broest de zee, doar hoelt de wind, doar soest ‘t aan diek en wad.

Een ‘live’ manifestatie, die kunst een belevenis laat zijn door de totstandkoming ervan direct te laten ervaren door toeschouwers ter plekke, op de dijk aan het wad in Groningen, en via een live stream op websites in heel Nederland en zelfs de hele wereld!

Het project

Wie ooit op vakantie naar de eilanden is geweest, of die wel eens op een andere manier in aanraking is geweest met het Wad, met de stilte en het pure van de omgeving, die weet: het wad is uniek en schitterend! Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden, het is dan ook niet voor niets UNESCO werelderfgoed.

(V.l.n.r) Marten van Holten, Reinier van den Berg en Huib van der Stelt gaan de dijk op en aan de slag onder het motto: ‘Doar broest de zee, doar hoelt de wind, doar soest ‘t aan diek en wad’

De schoonheid, de puurheid en het biologisch evenwicht van het wad worden op allerlei manieren bedreigd en aangetast. Recent nog door een schip dat 291 containers verloor. Ondanks de geweldige inzet van veel vrijwilligers bij het opruimen, was de gebeurtenis zelf natuurlijk een groot drama.

Doel van de manifestatie:

De aandacht te vestigen op het feit dat het Wad een unieke plek is en moet blijven. Aandacht hiervoor genereren is absoluut van belang. We mogen daarin niet verslappen!
De Noordgangers willen zoveel mogelijk mensen laten zien wat er is en wat er kan gebeuren. Ze zullen dat laten zien in hun taal. Met de manifestatie willen zij zorgen dat het wad de aandacht krijgt die het verdient! Om bij te dragen aan het behoud ervan….

De artistieke uitdaging: een kunstmanifestatie op de dijk

Alle drie de Noordgangers zijn landschapschilders en begaan met de schoonheid van het land en dan vooral het Groninger land: ‘Van Lauwerzee tot Dollard tou, van Drenthe tot aan ‘t Wad, doar gruit, doar bluit ain wonderlaand rondom ain wondre stad.’

De Noordgangers willen laten zien hoe mooi het is, en zij willen laten zien hoe het verziekt kan worden.

Om met hun manifestatie recht te kunnen doen aan de schoonheid en schaal van het Wad gaan de Noord- gangers ‘live’ een schilderij maken van 30 meter lang en 2 meter hoog, op de dijk, uitkijkend over het wad.
Locatie: Dijk bij Hornhuizen. Datum: 7 t/m 21 september 2019. Opening 7 september 2019.

Tijdens het eerste deel wordt expliciet de schoonheid van het Wad op het doek in onze beeldtaal uitgedrukt in een uniek combinatieschilderij van drie qua stijl en aanpak zeer uiteenlopende schilders.

Om de boodschap ‘Doar broest de zee, doar hoelt de wind, doar soest ‘t aan diek en wad’ kracht bij te zetten laten wij in het tweede deel zien hoe de schoonheid van het wad geweld kan worden aangedaan. Met windmolens, zonnepanelen, energieparken, gaswinning, gebouwen, fabrieken en milieurampen (containers). Wat de Noordgangers willen laten zien is: als wij met zijn allen er niet van doordrongen zijn dat de natuur zeer kostbaar is, zal niet alleen alle schoonheid verdwijnen, maar ook het evenwicht van mens en natuur desastreus worden verstoord.

Via een livestream zal het hele proces van het maken van dit unieke schilderwerk te volgen zijn in Groningen, heel Nederland en over de hele wereld.

‘Doar broest de zee, doar hoelt de wind, doar soest ‘t aan diek en wad’ wordt daarmee niet alleen een manifestatie over het wad, maar vooral een statement voor het behoud ervan.

 

Visie van de Noordgangers:

De Noordgangers willen spraakmakende beelden, schilderijen en films maken waarbij niet alleen de kunst centraal staat, maar de toeschouwer onderdeel wordt van het totaalplaatje.
Thema’s zijn de schoonheid van het landschap, en/of waarom doen we bepaalde dingen zo en niet eens anders? Kunst mag spreken… De groep keert en keert de kunstuiting, zodat men het als nieuw ervaart en datgene ziet wat de kunstenaar naar voren wil brengen. Het werk kan ‘gewoon’ geëxposeerd worden, maar de Noordgangers zoeken meer dynamiek en losheid in de presentatie. Kunst mag/moet een belevenis worden!

 

Doel van de Noordgangers:

Initiëren, creëren, ontwerpen, maken, schilderen, organiseren, filmen, kunst voor een ieder die dat wil zien/ beleven. Voor jong en oud. Hiermee kunnen zij onderwerpen aan de kaak stellen, maar ook bijvoorbeeld laten zien hoe mooi de natuur is in al haar facetten. De dynamiek van de kunstenaars naar de beschouwer is uniek. Dat is waar het hen om gaat!

Vastlegging en documentatie

Het project wordt door de kunstenaars vastgelegd en gedocumenteerd in een reeks foto’s, filmmateriaal en een boek. Ook wordt het proces vastgelegd door een continue registratie van een camera ter plaatse (tijdens het project in September), die wordt gelinkt naar de genoemde websites zodat er wereldwijd kan worden gezien wat er gaande is op de dijk.

Het schilderen van de kunstenaars van een 30 meter lang doek beslaat een periode van twee weken. Daarna word het verwijderd en eventueel in stukken verkocht voor het goede doel (aan het behoud van de Wadden gerelateerde organisaties). Door de opstelling van het geheel en door de wisselwerking met het publiek zal een bijzondere dynamiek ontstaan, die meedoet in het hele project. De wisselwerking tussen natuur, publiek, het 30 meter lange doek, de boodschap van de Noordgangers, het weer en de schoonheid van het Wad zijn de ingrediënten die ook na de manifestatie gezien en begrepen mogen worden.

Tot slot

De manifestatie ‘Doar broest de zee, doar hoelt de wind, doar soest ‘t aan diek en wad.’ is bedoeld om door middel van beeldende kunst aandacht te vragen voor het wad, en als waarschuwing tegen wat het wad bedreigt. Niettemin is het oogmerk dat juist ook te doen door artistieke kwaliteit te leveren, vanuit de passie en bevlogenheid die de Noordgangers met elkaar delen.